F Y D E X - jednoduše V1.0

O B S A H
Úvod
Spuštění FYDEXu
Založení nové úlohy
Jak zadat jiné teploty, tlaky nebo složení?
Více aktivních úloh s FYDEXem
Fyzikální vlastnosti čistých složek
Závěr

FYDEX jednoduše
Program FYDEX vám umožní používat fyzikální vlastnosti látek a jejich směsí ve vašich sešitech EXCELu formou funkcí (vzorců) v buňkách. Používá makra a jejich použití musíte povolit (viz. volba "jeho nastavení"). Podobně jako člověk k spuštění úlohy potřebuje nejdříve znát:

  1. Jaké látky tvoří vaši směsi (nebo směsi, může jich být více)
  2. Jaké je složení této směsi
Ve vzorcích v buňkách počítáte danou fyzikální vlastnost vždy pro nějakou konkrétní směs, teplotu, tlak a její složení. Proto mají tyto funkce většinou 3 až 4 parametry (v tomto pořadí):
  1. Číslo směsi (pořadové)
  2. Teplotu (musí být vyjádřena v K)
  3. Tlak (v Pa, u některých vlastností, zejména kapalin není použit)
  4. Složení dané směsi (rozmezí buněk s molárními zlomky)
No a to je hlavní filozofie systému FYDEX!
FYDEX získáte ve formě zazipovaného adresáře fydex.zip. Doporučuje se ho rozbalit do adresáře pojmenovaného FYDEX, ale za cenu jisté nepřehlednosti můžete i do vašeho základního adresáře s excelovskými sešity .

Spuštění FYDEXu
FYDEX má formu doplňku (Fydex.xla). Spustíte ho dvojklikem nebo stiskem Enter na souboru Fydex.xla. Pokud není ještě spuštěn Excel, dojde k jeho spuštění. Nejlépe se osvědčilo vytvořit si na ploše zástupce na soubor Fydex.xla a spouštět jej přes něj.

Založení nové úlohy
Založení nové úlohy vám usnadní průvodce. Spustíte ho z ovládací nabídky FYDEX. Ve starších verzích je na horním povelovém řádku Soubor,.. na jeho konci. Ve verzi 2007 a novějších ho najdete na kartě Doplňky. Z nabídky FYDEX vyberte Založit novou úlohu a variantu A (s průvodcem, ostatních si nevšímejte, jsou z historických důvodů). Průvodce vám nabídne seznam látek, ze kterého podle pokynů v okně vyberete složky vaší směsi. V dalším okně zadáváte složení. Dejte pozor, zda chcete zadávat molární nebo hmotnostní. FYDEX si ho pak stejně přepočte na požadované molární. Když tímto projdete, dostáváte se na list Aplikace, kde je vzorový zárodek možné vaší aplikace. Přizpůsobte si ji k obrazu svému. Do buněk pište vzorce pro výpočet požadovaných fyzikálních vlastností jako třeba:
=HustL(1;T;Xsl1)      =ViskG(1;T;P;Xsl1)
kde 1 je číslo směsi, T je pojmenovaná buňka s absolutní teplotou, P s tlakem v Pa a Xsl1 pojmenované rozmezí buněk se složením vaší směsi z listu Definice směsí.
Na listu Definice směsí se nachází přehled vašich směsí a jejich složení. Vaše aplikace se nemusí omezit jen na list Aplikace, ale můžete v ní pokračovat i na dalších listech (i vložených). Hotovou aplikaci uložíte jako kterýkoliv jiný sešit Excelu. Až v ní budete příště pokračovat musí být vždy před jejím načtením spuštěn Fydex.xla.

Jak zadat jiné teploty, tlaky nebo složení?
Pokud chcete zadat jinou teplotu, než je ta v pojmenované buňce T, tak prostě zadáte odkaz na buňku, kde je hodnota vaší nové teploty. Na př.  = ViskL(1;$D$8;Xsl1). Musí být ovšem v K. Nebo použijete převodní funkci (°C -> K)  TK(t),třeba:  =ViskL(1;TK($C$8);Xsl1). Zcela obdobně můžete zadávat tlak v Pa z libovolné buňky:  =HustG(1;B8;B9;Xsl1). U složení je to malinko složitější, protože to představuje rozmezí 20-ti buněk směsi s molárními zlomky. Máme-li alternativní složení uloženo v buňkách M4:M23, tak zadáme složení takto:   =HustL(1;T; $M$4:$M$23). Pokud má vaše směs méně složek, než 20, stačí dát rozmezí přes skutečný počet složek. Nejlépe psát odkazy na buňky jako absolutní ($), aby se snadno kopírovaly. Teplotu nebo tlak můžete vkládat do vzorce i jako číselné konstanty  =HustG(1;TK(85);101320;Xsl1), což používejte spíše výjimečně.
Převody alternativních složení vám usnadní volby nabídky: Vložit přepočet na molové zlomky a Vložit přepočet na hmotové zlomky, které fungují (na místo kurzoru) i jen s poměrovým složením a normalizují ho.

Více aktivních úloh s FYDEXem
V nejnovější verzi můžete mít otevřeno více aktivních úloh využívajících FYDEX. Při rozkliknutí úlohy se vždy tato aktivuje a do paměti se načtou její data.

Fyzikální vlastnosti čistých složek
Když potřebujete spočítat fyzikální vlastnost čisté složky (látky ze seznamu) použijete stejných funkcí jako pro směs jen s tímto rozdílem:

Tedy hustotu etanolu jako  =HustL(141;TK(25)), tepelnou vodivost par acetonu jako  =VodG(169;TK(90);P) a podobně.

Závěr
Nyní můžete začít pracovat s FYDEXem. Přehled všech dostupných funkcí (je jich na 90) naleznete na prvním listě otevřené aplikace Přehled funkcí. Po prvním seznámení nebo případných nezdarech je dobré prostudovat i plný popis FYDEXu, abyste mohli využít všechny jeho vlastnosti.