Hierarchie objektů

Schema

objekt popisující technologické schema
jako počítatelný strom aparátů.

Aparat

komplexní objekt popisující funkci chemických aparátů
Existuje ve formách Reaktor, Vymenik, Smesovac a pod.

Proud

Element

elementy, kterými protéká proud (trubka, kolena, armatury)
popisuje chování proudů spojujících aparáty
(průtok, teploty, tlak, složení)

Smes

popisuje složky a složení proudu a fyzikální vlastnosti směsi

Latka

popisuje jednotlivé složky směsi z látek

Vlastnost

popisuje parametry vlastnosti, konstanty a korelační vztahy


O stránku zpět