F Y D A T - Databáze fyzikalních vlastností organických látek a technických plynů a jejich směsí.

Programovací jazyk Java (jdk1.7.0) a program je funkční nejen na platformě Windows, ale i dalších, Linux a pod.
Uživatel musí mít na PC nainstalovanu Javu (např. z: http://www.java.com/en/download/)

Program má formu kompaktního spakovaného programu fydat.jar Spouštějte ho dvojklikem. Pokud by byl problém, tak z příkazového řádku: java -jar fydat.jar Při zadávání podmínek mějte na paměti jejich fyzikální smysl, kritická oblast, existence fází. Program je volný pro nekomerční použití. Autor nenese žádnou odpovědnost za případné škody vyplývající z použití programu.