Hrůza z iracionálna

Celou svou výchovou a vzděláním jsme vedeni k racionalitě. Pracně vybudovaná budova poznání umožňuje všechny jevy s kterými se setkáváme někam zařadit a vysvětlit. Dokonce i ty nové podobné zatím přibližně, s tím, že věda následně najde podrobnější popis. O to hrůznější by však bylo naše setkání s naprosto iracionálním jevem totálně vybočujícím z naší dosavadní zkušenosti. Představte si třeba jen setkání s mravencem velkým dva tři metry. Nebo vznášení se předmětů či jejich přeměna jeden v druhý. Deformaci prostoročasu. Ale to je jen velmi slabý odvar iracionálna. Pacienti psychiatrických klinik by dokázali jistě mnohem barvitější popisy a to co do barev, zvuků i objektů. Představte si jen na chvíli hypoteticky, že by se nám něco takového přihodilo. Následovalo by zhroucení všech dosavadních zkušeností a ochranného vysvětlujícího polštáře poznání. Byly bychom vrženi zpět do role pravěkého člověka děsícího se všeho neznámého kolem a toho, co může přijít. Protože podvědomý strach z neznáma máme zakódovaný v genech. Pomáhal nám přežít a teprve vyvažován zvědavostí vedl k vývoji poznání. Skupinové setkání s takovým jevem by vedlo k panice a davovému šílenství. A co kdybyste se s tím setkali jen sami v soukromí? Myslíte, že byste to otřeseni někomu vysvětlili? Porozumění byste nalezli jen u jediného člověka, svého psychiatra. Takové setkání by tedy bylo vstupenkou k minimálně dlouhodobé hospitalizaci. Asi si teď říkáte, ještě, že se to nemůže opravdu stát. Ale opravdu nemůže? Jsou přírodní zákony skutečně konstantní a neměnné stejně tak jako podmínky v naší části vesmíru? Známe je už dostatečně? Doufejme, že ano. Stále tu však zbývá zranitelná oblast psychiky ovládaná složitou chemií mozku. Přes ni jsme velmi zranitelní a tedy i ovladatelní. Ten kdo by dokázal vyvolat obdobné halucinace by se stal pánem naší osobnosti. Protože narušením konvenčního vnímání světa nás lze nejsnadněji rozhodit a odrovnat. Hrozí tedy v budoucnu i nová „farmaceutická totalita“? Takže opatrujte si svůj selský rozum a racionální náhled na svět kolem sebe. Je to to, co vás dělá člověkem. 7.1. 2008