V mikrosvětě není tma a klid!

V současné době ekologové pláčou nad poklesem biodiverzity a média jsou plná alarmujících zpráv, kolik živočišných či rostlinných druhů nenávratně vyhynulo. Zdá se, že evoluce jakoby skončila a nové druhy už nevznikají ba naopak zanikají. Ale možná je to jenom klam a zdání a platí to jen v makroměřítku. V mikrosvětě to však vře. Probíhá tam mezidruhová interakce a bouřlivý vývoj. Jen si všimněte jak se charakter nemocí mění. Jak se změnila klasická angína se zduřenými mandlemi a teplotou. Dnes ji doprovázejí četné komplikace a podobá se spíše virozám. Zatímco nové viditelné druhy kolem nás v historické době nevznikají neplatí to o mikrobech a virech. Jen za mého života se lékařský slovník obohatil o řadu nemocí a jejich původců: legionářská nemoc(legionela), Ebola, Marburg, Hedra, Nipah, SARS, ptačí chřipka a pochopitelně i HIV. A to jsou jen mikroorganizmy se kterými se člověk dostal do křížku. Kolik dalších vzniklo, které nepoznal a které mu neškodí. Zatím! Možná by jim měl věnovat větší pozornost. Aby nebyl ještě více překvapen. 6.10.2007