Konflikt principu s přiměřeností

Lidské dějiny poznamenává odvěký konflikt principů s přiměřeností. Jedni se zhlédli v zásadovosti a lpění na přijatých filosofických principech za každou cenu a druzí dávají přednost harmonickému poklidnému životu s minimem konfliktů. Z těch prvních se stávají vizionáři, kteří pohnou lidskou společností, neústupní proroci a nebo také tupí blbci, kteří dokáží svému okolí otrávit život lpěním na hloupostech. Všichni tak trochu terorizují své okolí, ale některým se to občas promíjí. Mezi těmi druhými najdeme obětavé pohodáře, lhostejné pragmatiky a také vypočítavé podvodníky. V normální společnosti jsou tyto dva rysy v nějaké rovnováze, ale občas se i tato rovnováha významně vychýlí některým směrem. Pak vznikají striktní netolerantní společenství, postrádající nejen snášenlivost, ale i smysl pro humor. Sem patřila fašistická a komunistická společenství a všechny teokratické církevní státy. Tam, kde se připouští více úhlů pohledu, diskuse a vzájemná tolerance vznikají naopak občanské společnosti zaměřené na kvalitu života. Jejich pevným základem je obvykle střední třída. Sem spadala tvořící se americká společnost v 18. století a z novější doby skandinávské státy a nejvíce snad Holandsko.
Samozřejmě soudný člověk uzná, že nějaké zásady jsou nutné a za nějaké principy je někdy třeba i bojovat. Ale to tak jednou dvakrát za život a ne každý den. Všichni ti proroci by nám neměli předestírat své kamenné pravdy se směsicí nadřazené arogance a údivu, že jsme ještě tak elementární záležitost nepřijali za svou. Měli by před nás spíše předstupovat stylem televizního pořadu o zaběhlých a opuštěných psech s oním pokorným „Chcete mě? – Hlásám takové a takové názory proto a proto“. A pokud nenajde pochopení, měl by se slušně rozloučit a jít zase o dům dál. Ale takhle to v životě nechodí. Takový prorok je většinou skálopevně přesvědčen o jedinečnosti své pravdy a je puzen posláním vnutit ji všem lidem do posledního človíčka. A to i za cenu, že přitom zničí sebe i část lidstva. Existují takové pravdy, které musí být lidem doslova vtlučeny do duše za jakoukoliv cenu? Já se domnívám, že nikoliv. Vše podle mě způsobuje jedno nedorozumění, Všechna naše morální a etická pravidla nejsou absolutní, ale mají statistickou povahu, jsou jakýmisi limitami, cílem, ke kterému bychom měli směřovat. Nikdy je nebudou dodržovat a ctít všichni, ale jenom část. Poslání tedy nezní přesvědčit všechny bez výjimky, ale přesvědčit co nejvíce z těch možných a smířit se s tím, že ti zbývající nemusí zmizet z povrchu zemského. A to bohužel platí i pro tak elementární pravdy jako nezabiješ a nepokradeš. V poslední době se setkáváme s fundamentalistickým nátlakovým přesvědčováním spíše než v oblasti náboženské víry (některé sekty a ortodoxně vykladatelské církve) v oblastech mnohem bližších každodennímu životu. Kromě politické demagogie je to především oblast ekologie, využívání atomové energie a hnutí za zákaz potratů. Jistě lidský život je tím největším statkem. Ale to zejména ten šťastný, naplněný pohodou a láskou. Proto by především žena matka, dárkyně života, měla mít plné právo rozhodnout o tom zda a kdy přivede na svět dítě. Když se nenarodím, nebudu o tom nikdy vědět. Když se však narodím jako nechtěné nemilované dítě do rozháraných poměrů ponesu si tento cejch celý život. Je proto skutečně tak nezbytné, aby se z každých dvou spojených pohlavních buněk narodil nový člověk za jakoukoliv cenu? Nedegraduje to ženu na jakýsi rodící prostředek? Puristé argumentují zodpovědností před početím. Ano, ale ta nebude nikdy absolutní, zase jenom statistická a tudíž selhávající. Vždyť principiální puristická argumentace by musela brojit i proti samovolnému odchodu neoplodněného vajíčka po ovulaci či samovolným nočním polucím. To je přece zmařených potenciálních životů! Přiměřenost na rozdíl od principu bude místo zákazu žádat – snažme se omezit počet potratů na nezbytně nutnou míru, protože přerušení těhotenství není opravdu nic pěkného a žádoucího. Na odpůrcích potratů lze dokumentovat ještě jeden typický rys proroků. Neslyší na argument typu – je-li to vaše svaté přesvědčení, řiďte se podle něho vždy sami, ale nevnucujte ho druhým. To platí konec konců i pro ekologické fundamentalisty a odpůrce atomu. Proč někteří ekologové, kteří tolik brání diverzitu v přírodě, vůbec neholdují pro diverzitu názorů na problematiku životního prostředí? Osobní příklad a tiše doufat, že svým počínáním strhnu a přesvědčím ostatní – to by měl být obecně přípustný způsob šíření idejí. Každá sebezajímavější myšlenka či zásada je degradována, když z ní vytvořím dogma či –ismus. Ideje musí být nabídkou ne příkazem. Nijak to neznamená, že proroci by se měli vzdát šíření myšlenek, které považují za zajímavé a lidstvu prospěšné. Ale teprve svobodně přijatá a akceptovaná idea s kterou se ztotožním má tu správnou cenu. Proto před zaručeně správnou a vědoucí společností dávám přednost té méně dokonalé, ale svobodně tápající a hledající. Věřím, že z dlouhodobého hlediska dojde dále. Jestli se dožije, jak by řekli fundamentalisté. 15.3.2002