Jste dostatečně up-to-date?

Provádění podnikatelské činnosti již po mnoho staletí vyžaduje, kromě nesporného vrozeného talentu některé základní dovednosti a činnosti, které se v té či oné podobě provádějí již od nepaměti. Sem patří účetnictví, abych věděl, kolik jsem získal a vydal a jistý pohled do budoucna neboli plánování. Je dobré mít také přehled o možných zákaznících a bedlivě sledovat konkurenci. Tyto činnosti ovládali a úspěšně praktikovali již naši předkové a nedělali z toho žádnou vědu. Teprve dvacáté století však dokázalo těmto činnostem dodat i náležitý společenský a jazykový lesk, do kterého jsme nyní i my spolu s tržním hospodářstvím spadli rovnýma nohama.

Chcete-li ve své firmě patřičně vyniknout nesmíte pouze sledovat a kontrolovat činnost firmy, ale provádět monitoring a controlling nejlépe s nějakým přívlastkem jako finanční, operativní, manažérský či strategický. Největší váhu však do­ cílíte jako supervizor. Pokud někomu říkáte svůj názor, tak jste konzultant. Od svých podřízených nevyžadujte hlášení ale reporting. Potřebujete-li něco změnit proveďte restrukturali­zaci a když nahrazujete starý stroj mluvte už rovnou o reengineeringu. Na své podřízené můžete uplatnit projektové či hierarchické řízení, pardon management. Neopomenete-li marketing a premarketing, tak tím nepochybně zvýšíte cash flow podniku i své osobní. Zasedáte-li v nějaké komisi či radě, říkejte ji familiárně "ten můj board". Rozumíte-li ještě aspoň trochu počítačům máte vystaráno. Do vašich fajlů přes všechny ty interfejsy a drajvry nikdo nepronikne. Nabízí se vám ještě jedno kouzelné adjektivum computer aided CA... (podporovaný počítačem, počítačově orientovaný). A computer aided může být cokoliv: design, manufacturing, až po splacho­vání vašeho WC. Samozřejmě, že musíte dát občas najevo, jakou starost vám dělá leasing a že zajistit banking pro příští rok nebude rozhodně legrace. Možná vás někdo bude mít za blbce, ale u většiny spolupracovníků vaše image nepochybně vzroste. Skvělá kariéra je před vámi. Jen nikomu neprozraďte, že jste svůj titul MBA získal ve spořilovském rychlokursu. (otištěno v Hosp. novinách r. 1995) 1.9.1995