Ohrožuje pluralita názorů NATO ?

Je nepopiratelné, že za svoji dnešní svobodu vděčíme ve velké míře demokratickým zemím sdruženým v NATO a nic na tom nemění ani fakt, že oni nevynakládali miliardy dolarů na boj s komunizmem jenom jaksi kvůli nám, ale ze svého životního zájmu. Teď jsme tedy součástí demokratického tábora a vzniká otázka loajality k jeho jednání. Je komplikována tím, že jednání tohoto tábora je spojeno a v rozhodující míře ovlivněno jedinou světovou supervelmocí a dohromady tedy představuje sílu, které není ve světě nikdo schopen reálně oponovat a odporovat. To je na jedné straně dobré z hlediska vítězství demokratických myšlenek, ale zároveň každé velké vítězství a velká moc v sobě skrývají potenciální nebezpečí postupného opojení a zkorumpování mocí. A to vůbec nemusí být vědomý nebo cílený proces. Prostě mám na svých bedrech starost o celý svět, musím rozhodovat a řešit, až jednoho dne podlehnu pokušení své neomylnosti a začnu si hrát na Boha. Proto budoucí ohrožení demokracie nebude přicházet z různých fanatických a fundamentalistických režimů, ale přímo z centra demokratického tábora. Zprvu ani nebude ohrožovat běžné demokratické svobody svých občanů, spíše se je bude snažit formovat až vytvoří ideologii. Na každou ideologii se nalepí zájmové a mocenské skupiny, což spolu s globalizací může vytvořit blok, který už bude mít pravdu ve všem. A každá ideologie si vždy dovedla vytvořit legendu, která přinejmenším pro své vlastní lidi zněla velmi věrohodně a lákavě. Touto pochmurnou vizí nechci strašit, ale jen připomenout těm, co si myslí, že jsme jednou provždy za vodou, že demokracie se musí neustále chránit, pěstovat a kultivovat a ztratit ji je velmi lehké. Nejlepší ochrana demokracie je pluralita názorů spojená s respektem k oponentům. Cesta demokracie je sice pomalá a klikatá, ale zato bezpečná. Problémy se musí bohužel ”vyhádat” a uzrát. Jakákoliv zkratka se může později vymstít.
A proto si myslím, že i tváří v tvář akci NATO v Jugoslávii, kde mám trochu nepříjemný pocit, zda už si NATO nehraje tak trochu na Boha, máme i jako noví členové nejen právo, ale i povinnost prezentovat nahlas své různorodé názory. Vždyť hlásat ten oficiální názor podpořený mocí je a bylo vždy to nejjednodušší. A teze ”co Strana činí, vždy dobře činí” patřila k těm nejzhoubnějším. Bohužel dnes se těžko posuzuje, kdo hájí oficiální názor z přesvědčení, kdo jaksi z genetického zvyku a kdo si na něm přihřívá svoji politickou polévku. Říct své výhrady je přece o něco statečnější, i když to dnes oproti minulým desetiletím takového ”disidenta” už neohrožuje existenčně. Jinak bych měl totiž zatraceně nepříjemný pocit, že jsme pouze přelezli z jednoho zadku do druhého. otisk Deník Mělnicka dne 15.4. 1999