Vše souvisí

Jak matematicky vyjádřit, že vše v okolní realitě souvisí se vším? V diskrétní podobě nejlépe neuronovou sítí se všemi vzájemnými vazbami. Ve fyzikální analogii představuje plyn téměř absolutní volnost a nezávislost molekul a pevná látka krystal naopak silnou rigidní vazbu. Realitě by asi nejlépe odpovídalo poloplastické prostředí s jistými prvky pružnosti. Nenewtonské kapaliny či elastoméry.
Když se soustředíme jen na lidskou společnost, tak různé šířící se memy deformují její povrchový tvar. Zakřivují ho a vyvolávají napětí. Zbytky pružnosti způsobí, že ke každému memu vznikne i protireakce, která vedle deformuje povrch opačně. Jsou to všechno dynamické jevy, takže povrch pulzuje a kmitá. Memy jsou různé a interagují spolu. Některé se zesilují, jiné tlumí. Rezonanční jevy pak mohou společnost značně vychýlit z rovnováhy, deformovat ji. Za ně lze považovat nepokoje, revoluce a války. Dříve byla rychlost šíření informací a memů malá a společnost bývala stabilnější. S příchodem knihtisku a později médií se postupně rychlost šíření zvyšovala. Dnes díky internetu se memy mohou šířit takřka on-line. To samozřejmě hodně snížilo stabilitu společnosti a ta se může snadněji a rychleji vychýlit z rovnováhy. Zvýšila se tak vodivost a i citlivost, která narůstá se svobodou a blahobytem.
Vždy záleží na tom, jak velké oblasti se vychylují, protože lokální extrémy se časem utlumí a přehluší jinými memy. Bipolární svět s hrozbou nukleárních zbraní byl globální pojistkou a stabilizačním faktorem. Po jeho vymizení se svět více rozkmital a octl v řadě lokálních konfliktů. Zdá se, že v současném světě vývoj spěje opět k vytvoření bipolarity USA versus Čína. A zdá se, že jsme se opět octli v uskupení, které tahá za trochu kratší konec. Budoucnost patří Asii.
Na globální úrovni lze provádět analýzu nejsilnějších memů například dle četnosti těchto memů v hlavních netových vyhledávačích. Při sledování memů podle jazyků se dostaneme i na jistou lokální úroveň. To by mohla být práce pro umělou inteligenci a ta by nás mohla pak varovat před rozšířenými destruktivními memy. Možná, že už to v Číně nebo USA běží. Podobnou analýzu udělali i přes literaturu a média a zjistili, že od předminulého století převládaly rozumové memy, oceňující rozum a vědu. Ale zhruba od osmdesátých let minulého století začínají převládat memy emocionální, potlačující rozum. Také proto je internet plný konspiračních teorií. Pravda se často nedokazuje, ale hlasuje se o ní. Ideálem je stabilní společnost, kterou jen tak nějaký mem nevykolejí. Která nenechá narůstat napětí až ke krajním mezím, ale reaguje na ně. Přesně ve smyslu empirického pravidla, které objevili už naši předci – evoluce, ne revoluce. Proč? Protože každé revoluční přeskupení boří a znovu staví, je vykoupeno obětmi a spotřebovává hodně zdrojů a energie. Postupná evoluční změna dosáhne nového stavu s nejmenšími škodami a spotřebou energie. To se týká i penzijních reforem, EU, korektního přístupu, Green Dealu a ochrany přírody. Nejvíce škod totiž napáchají revoluční reformátoři. Ti sebejistí, co vědí všechno nejlépe.
Naslouchejme a volme tedy příznivce evoluce. Jejich cesta je delší, ale stabilnější a nesvede nás tak snadno do pangejtu.
Vyšlo v Neviditelném psu