Vícejakost a informace

Dvojaký charakter světla nás překvapuje, protože světlo se někdy chová jako částice a jindy jako vlnění, jak se mu to hodí. Ale vícejakost vykazuje i posloupnost nul a jedniček, tedy binární posloupnost třeba (100101101110). Může znamenat hodnotu čísla, čím delší, tím větší. Pak může v jiném zakódování na znaky představovat text či zprávu. A nakonec může samotná posloupnost představovat jen určitou strukturu. Těch zakódování může být mnoho a tak může být i mnoho zpráv, které jsou takto vyjadřovány. Zpráva, číslo či struktura znamenají informaci.
Ale ta posloupnost jedniček a nul, to není vlastní informace (zpráva), to je jen její zakódovaná forma. Mohla by vypadat i jinak. Být napsána v knize nebo pronesená jazykem. Informace je něco nehmotného, co ale musí být zakódováno v hmotě. Nemůžeme si na ni přímo sáhnout, podobně jako si nesáhneme na energii či hybnost nebo odmocninu. Jen na pohybující se hmotu. Jestli veličiny jako energie, hybnost ovlivňují chování neživé hmoty, tak informace je něco, co ovlivňuje chování živé hmoty. Pro neživou hmotu nemá informace smysl, protože ji musíte umět dekódovat, vnímat a využít.
Energie, hybnost a informace jsou spojeny s vírou, že jsou, ale na rozdíl od náboženství je můžeme měřit a kvantifikovat. Teorie informace informaci jen formálně kvantifikuje pomocí bitů a entropie. Ale účinek a síla informace není věc sama o sobě a vždy souvisí s příjemcem informace. Jak je pro něj nová a překvapivá. Inženýra nepřekvapí, že elektrický proud rozkládá vodu, ale pro absolventa zvláštní školy to bude magické kouzlo. Máme tedy informaci jako takovou a pak její účinek. Účinek stejné informace může být jak pozitivní, tak negativní neboť závisí na kontextu. I neživá příroda zná kontext. Stejná hybnost působí jinak na částici pevně sedící v důlku a jinak na částici balancující v nestabilní poloze na vrcholu kopce.
Udivující je informace uložená v zárodku, kdy z oplodněného vajíčka za dodávání živin a energie vyroste nový jedinec o mnoho řádů větší hmotnosti a složitosti. Informace není vždy jen plán či návod. Je to i sdělení či vysvětlení. Informace ve světě lidí představuje i moc a proto má stále vzrůstající cenu.