Pokrok je v souvislostech

Uvědomili jste si, jak důležité je odhalovat souvislosti? Skotský fyzik J. Maxwell si uvědomil souvislost magnetického a elektrického pole a položil tím základy vlnové fyziky, elektrotechniky a mnoha užitečných vynálezů. Obdobně Albertu Einsteinovi došlo, že hmota a energie, ač se měří v různých jednotkách, jsou jen jednou stranou téže mince. Pojí je slavný a jednoduchý vztah E = m. c2. To ale Einsteinovi nestačilo a poukázal na další souvislost času a prostoru svázaném v časoprostoru.
Nacházet nové analogie a souvislosti je podstatou inteligence. Není náhodou, že Coulombův zákon elektrostatického působení a Newtonův gravitační zákon mají obdobný tvar. Anglický lékař John Snow dokázal zastavit epidemii cholery v Londýně v polovině devatenáctého století tím, že si povšiml souvislosti choroby a kontaminované studny. A to nebyly ještě známy mikroorganizmy a tak spojitost dokázal statisticky. Alexander Fleming si uvědomil antagonistickou souvislost mezi kulturou plísně Penicillium notatum a kulturou mikrobů a i když mu napomohla náhoda, objevil antibiotika. Souvislosti představují lepidlo, které drží složitou okolní realitu pohromadě. Časové souvislosti vytváří dynamiku. Přítomnost souvisí s minulostí a ovlivňuje i budoucnost.
Protože náš svět je složitý a obsahuje mnoho faktorů, mohou být souvislosti i matoucí. Mimozemšťan, který bude provádět výzkum po pozemských barech, může dojít k závěru, že tou kapalinou, která působí opojení a veselost je bublinková soda, která se konzumuje s různými nápoji jako whisky, koňak a gin. Narazí na korelaci, což je vzájemný vztah mezi procesy či veličinami, které se vyskytují pospolu, ale neznamenají, že by jeden musel být příčinou a druhý následkem. Závislost a korelace nejsou synonyma.
Ty nejzajímavější souvislosti jsou často skryty v ohromných souborech dat s mnoha vlivy a faktory. Metody data mining a deep data analysis se snaží v hlubinách vesmíru počítačových dat nacházet i skryté a méně zřejmé souvislosti. Třeba faktorů a podmínek, které vyvolávají a ovlivňují onemocnění či vyvolávají krize. Ano, přísně vzato, vše souvisí v našem světě se vším. Ale něco více a něco méně a něco skoro vůbec. Když si sedne moucha na most, tak se most prohne. My jsme si však zvykli izolovat objekty z těchto všudypřítomných souvislostí a interakcí, a zkoumat je samy o sobě, případně v několika nejzřejmějších souvislostech. Je to proto, že pokrok představují především ty základní silné souvislosti. Deterministické nebo takřka deterministické. Myslíte si snad, že už byly všechny objeveny? Zejména ty spojené s koronavirem by nás teď moc zajímaly.