Bude Gréta příštím Hitlerem?

Stane se charizmatická Greta Thunberg příštím Hitlerem nebo Stalinem? Bude novodobým zlověstným hákovým křížem symbol přesýpacích hodin? Její známé oslovení světových státníků „Jak se opovažujete“, jako by invokovalo i ozvěnu „já vás donutím“. Jako by blahobytné části světa chyběla nějaká globalizující ideologie. Totalitní část světa byla poražena, vývoz demokracie se moc nevydařil a přinesl spíše zmatky. Stejně tak boj proti islámskému terorizmu skomírá a vytrácí se. Proto přišla vhod klimatická alarmistická hypotéza. Směřuje do daleké budoucnosti a její premisy nepůjde jen tak brzy ověřit. Má tedy své výhody a je to silný mem, který se dobře šíří sytou společností. Zvláště mladí jsou chytlaví, chtějí zažít „svá šedesátá léta“ květinových dětí a nejsou zatím schopni plně zhodnotit všechny souvislosti. Hitler by však upadl v zapomnění, kdyby se za něj nepostavil průmyslový kapitál. Ale ani zelená revoluce není osamocena. Gretu přivezla do New Yorku soukromá jachta. Boj s klimatem je totiž skvělý byznys, dotovaný penězi daňových poplatníků. Už to běží a těžko to někdo zataví.
Teď zbývá, aby Greta nebo někdo z jejího okolí sepsali svůj vlastní manifest – zelenou bibli. Satana už mají, je to oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, že uhlík je základní biogenní prvek a oxid konečným produktem, jsme hříšníci my všichni živí a s námi celá fauna. Našim dědičným hříchem je uhlíková stopa. Hitler nenáviděl Židy a velebil svůj národ. Nová ideologie nemá ráda vše, co dýchá. Vznikají i radikální odnože, hlásající nemějte děti, nejezte maso, nepěstujte dobytek.
Již delší dobu říkám, že ta příští totalita bude zelená. Ale ochránci brouků a žab, blokující stavby dálnic a obchvatů, byli jen slabým odvarem toho, co přichází nyní. Proč právě Greta? Ženy dosud moc historií nemávaly, snad s výjimkou trochu podobné Jany z Arku. Tu zastavili Angličané, ale kdo zastaví Gretu? Dnešní doba velebící gender však Gretě nahrává. Bílý heterosexuální muž je zadupán, tak kdo jiný by měl zdvihnout prapor, než žena. Ti, kdož už do alarmizmu investovali, ji budou podporovat a hnutí financovat. Odpůrce nebude financovat nikdo.
Strašení koncem světa není nic nového. Využívala ho v historii četná náboženství. Většinou zas tak moc neplatilo, ale byla určitá historická období, která to vyhrocovala (prodávání odpustků, komety, kulaté datumy). Protože to, o kolik vzroste teplota za sto let, lidi příliš nevzrušovalo, Greta přitvrdila a vyhlásila konec civilizace za patnáct let. A řada lidí tomu věří. To už by se týkalo nás. Ale restrikce, po kterých volá, se nás budou týkat zcela určitě a to citelně.
I alarmisté si už uvědomují, že jestli k oteplování přispíváme, tak je to proto, že je nás moc. Po restrikcích v životní úrovni nutně přijdou i restrikce v počtu obyvatel. Těžko to půjde po dobrém a dojde tedy na novodobé křížové výpravy? Každá globální ideologie ohrožuje svět válkou. Očekávali jsme konflikt typu bohatý sytý sever vůči hladovému rychle se množícímu jihu, ale nečekaná sebedestrukce bohatého severu možná toto paradigma změní. Ne však už asi nevyhnutelný boj a restrikce. Vždy, když se vlády chopí ideologie, nejde už o člověka, ale hlavně o myšlenku.
Historii rozumíme vždy jen zpětně. Dnes se divíme, jak mohli miliony inteligentních Němců tak stát za Hitlerem a podporovat ho. Mohli. Proč dnes nikdo z odpovědných státníků neřekne vždyť je to humbuk, neukvapujme se, poroučení větru a dešti zatím vždy dopadlo tristně. Než vynaložíme nějaké státní peníze, dobře si promysleme, kde jsou opravdové priority. Neřekne, protože to je vesměs bílý heterosexuální muž, který má co dělat sám se sebou, aby obstál v dnešní atmosféře a nechce riskovat.
A tak se vezeme a nevidím to moc optimisticky. Vždy, když ulice vysvětluje jak to je, přichází zpravidla nešťastné období. Nepomůže ani to, že my Češi jen tak něčemu neuvěříme. Na to je nás příliš málo.