Overtonovo okno

Postoje lidí k různým jevům se s časem mění, ale tento proces lze ve století manipulací zacílit a urychlit. Konec konců každá šikovná žena ví, že když chce svůj protějšek přimět k něčemu, z čeho nebude zrovna nadšený, nesmí to na něj hned vybalit, ale musí si ho na to připravit. Může to mít třeba takovou povahu: Ty, Karle víš, že Novákovi letos byli u moře na Kanárech? Ti si žijou, viď? To my bysme si to nemohli dovolit, nebo myslíš, že jo? Ne zrovna na Kanáry, ono pěkně je i ve Španělsku nebo Chorvatsku. Víš, já jsem se byla zeptat v cestovce a mají tam docela levný last minute do Splitu. Tak jsem ho předběžně zamluvila, nevadí ti to, viď?
Joseph P. Overton popsal spektrum myšlenek od „volnějších“ k „přísnějším“ podle jejich akceptovatelnosti ve společnosti. To rozhoduje o tom, jestli je politik prosadí či ne. Jevy zpočátku nepřijatelné se po postupné diskusi stávají akceptovatelnějšími. Overtonovo okno vypadá asi takto:
• Nemyslitelné
• Radikální
• Přijatelné
• Rozumné
• Populární
• Součást politiky a života
A naopak běžné přijatelné jevy se mohou stát opačným postupem zcela neakceptovatelnými. Overtonovým postupem se podařilo v průběhu několika dekád prosadit všeobecnou toleranci k lásce a vztahům stejného pohlaví. Před lety to bylo dokonce trestné a dnes se pořádají oslavné pochody, kterých se účastní i sympatizující heterosexuálové. V některých zemích se takto prosadila i eutanazie (dokonce i dětská) a i u nás je už diskutovatelným tématem s příznivci a odpůrci, jen zákonodárci nemají jasno, zda už formulovat návrh zákona. A chcete opačný přístup? Očkování bylo po řadu desetiletí obecně uznávanou užitečnou činností, až před desetiletími některé tendenční studie a fake news na internetu způsobily, že vznikla řada odpůrců očkování dětí a první výsledky se už dostavují ve formě šíření původně vymýcených spalniček. Časem přijdou možná ještě závažnější choroby jako tuberkulóza, záškrt a podobně. Dříve se všeobecně uznávala nutnost konzervovat prodávané potraviny proti bakteriím a plísním. Dnes jsou tyto konzervanty stále více napadány jako „nenáviděná E-čka“ a reklama vydělává na paradoxním sloganu „bez konzervantů“.
Technologie založená na Overtonově oknu funguje nezávisle na inteligenci. Není to prosté vymývání mozků. Spíše to souvisí s Goebbelsovským „stokrát opakovaná lež“. Někdy vyžaduje čas, jindy zabere překvapivě rychle. Co všechno nám ještě média vnutí do přízně a co znechutí? Konec konců tradiční rodina už má pod mediálním tlakem namále. Overtonovi zastánci argumentují i tím, že je takto možné legalizovat pedofilii, incest či dokonce kanibalizmus, s využitím ekologického strašení.
Je dobré o tom vědět a posuzovat věci a názory i z delší historické perspektivy. Někdy máme tendenci chovat se rutinně jednoduše. Vzpomeňte na Pavlovovi psy. Vidí potravu a sliní a pak už stačí málo. Tím nejaktuálnějším overtonovským projektem, který na nás útočí je ekologický alarmizmus. Za mého mládí bylo slovo ekologie skoro neužívaným pojmem a podívejte dnes. Státy vynakládají na ekologii nemalé sumy. Na etiketách výrobků nacházím hesla „Pěstováno s respektem, pomáháme snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu vody“, podobně, jako tam možná bylo před dvěma sty lety „Vypěstováno ve zbožnosti a s požehnáním pana biskupa“. Obávám se, že ta příští totalita bude zelená a nikdo nám od ní nepomůže. Ani tak jasnozřiví pánové, jakými byli Overton a Orwell.
Vyšlo v Neviditelném Psu 17.9.2019.