Proč vymíráme?

Základním pravidlem všeho živého je přežít a množit se. Tomu je vše podřízeno a různé druhy volí různou taktiku. Některé se množí rychle a ve velkém množství, jako třeba hlodavci nebo hmyz, u vědomí toho, že zdaleka ne všichni jedinci se dožijí dospělosti a jiné druhy se množí za delší dobu v málo potomcích, jako třeba sloni nebo šelmy, protože jejich potomci jsou lépe silově vybaveni.
A co člověk? Od pradávna se množil hodně a to mu také umožnilo vzestup a postupné ovládnutí planety. V jeho úsilí ho však omezovaly epidemie, války a také příroda. Musel překonat ataky silnějších druhů a také nástrahy doby ledové. Měl však pomocníka – inteligenci – a tak vymyslel technickou civilizaci. Ta mu usnadňovala život a zvyšovala šanci na přežití. Začalo to ohněm, kolem, pak stoletím páry a nyní stoletím biotechnologií a elektroniky. Už pošilhává po umělé inteligenci, aby jí vyztužil tu svou. Jaké to však přináší důsledky? Součástí technické civilizace je i nárůst vzdělanosti a lidských práv. Po tisíciletí rozhodoval o všech důležitých záležitostech včetně množení muž – samec. Teprve před o něco málo než sto lety bylo umožněno ženám získávat plné vzdělání a podívejte se, co to udělalo. Rychle dohnaly vzdělání a dnes na univerzitách mnohde tvoří většinu. V průběhu dvou světových válek pochopily, že dovedou plně nahradit muže v hospodářském zázemí a nedivím se jim, že už nechtěly být jen uvázané v kuchyni a při výchově dětí. Dnes jsou profesorkami, lékařkami, manažerkami, pilotkami. Jen do politiky se masově nehrnou. Pochopily, že ony se nepotřebují předvádět a porovnávat si pindíky a jejich taktika je jiná. Za tuto emancipaci však také draze zaplatily. Jsou mnohem více vytíženy, protože velká část péče o domácnost a děti zůstala.
Naše společnost se tak posunula. Mnohem více se feminizovala a „mužské“ projevy jsou upozaďovány a mnohdy dokonce potlačovány. No co jiného je glorifikace duhových práv, genderová a feministická hnutí, coming-outy a teď ještě MeToo? Zaregistrovali jste snad, že by někdo masově prosazoval machistické hnutí? Nepodezírejte mě, že bych rovnoprávnost ženám nepřál. Po staletích upozaďování si to plně zaslouží. Jenomže…..
Dříve rodily děti tak nějak automaticky a o početí rozhodoval de facto muž v rámci svého pohlavního pudu. To podporují i všechna náboženství, která respektují přírodní princip a zakazují proto antikoncepci jako něco nepřirozeného, co bůh nechce. Dnes o početí rozhoduje žena. Konec konců se jí to mnohem více týká a má proto k dispozici antikoncepci a i rovnoprávnost. Ne, že by ženy děti nechtěly. Mají je rády a umí je s láskou vychovávat. Ale stojí jim v cestě řada úskalí. Chtějí nejdřív děti dobře zajistit, mají kariéru, chtějí být krásné a hezky oblékané. A tak někdy značkové kabelky a cestování po světě vítězí nad dětmi. Rodí pak mnohem později, než přírodní národy a moc potomků nestihnou a ani nechtějí.
Přechod z testosteronové civilizace k estrogenové (a my jsem estrogenová, stačí se podívat do odpadních vod), vedl i k změně reprodukční taktiky. Raději málo potomků a zajištěných a vypiplaných. Tím se dostáváme s většinově dvěma dětmi k prosté reprodukci a často ani to ne, když připočteme problémy s neplodností. Dříve za ni mohly spíše jen ženy. Ve skutečnosti i se jim tak nějak připisovala automaticky. Dnes za ni začínají nést větší odpovědnost muži. S potlačeným testosteronem a pohodlným způsobem života ani není divu. Používáme berličky umělé reprodukce a jednou bude přirozené početí možná spíš výjimkou. A tak pomalu vymíráme.
Ono by to ani tak nevadilo, kdyby kolem nás nebyly přírodní národy, které se stále drží machistického principu a pravidla, čím více potomků, tím lépe. Jejich počet už tak neregulují epidemie a války a navíc v hladomorech a vůbec jim pomáháme. A tak jich přibývá a přibývá. Teď se navíc stěhují k nám, když si všimli toho rozdílu v životní úrovni a řekli si, proč mají čekat na pomoc doma, když si pro ni mohou dojít? Pomalu začnou dominovat.
Ptáte se, co s tím? Těžká otázka. Možná je to už reakce přírody a pomsta evoluce za zavedení technické civilizace. Postihlo to už mnohé společnosti a živočišné druhy. Třeba v průběhu několika staletí Homo technicus prostě zmizí a zůstanou tu jen přírodní národy, které to s technikou a civilizací a tedy taky rozumem nebudou přehánět. Jejich počet zase upraví války, epidemie a šelmy.
Vyšlo v Neviditelném psu xx.x.2018