Proč není možné muslimské imigranty integrovat

My Evropané s křesťanskými kořeny se divíme, proč není možné muslimské imigranty integrovat v našem prostředí, když u jiných národností, byť i ne křesťansky orientovaných to celkem šlo (Indové, Vietnamci, černoši). Ti ovšem nebyli tak silně všeobecně indokrinovaní, jako vyznavači islámu. Islám neřídí jen duchovní stránku života, ale celý život, včetně každodenních činností. A to je silné pouto. Navíc jim dává naději a to tím víc, čím hůř jim je. Stmeluje je a činí je součástí velké komunity.
My jim ale nabízíme přece slušné živobytí, tak by měli být vděční, ne? A oni nás přesto nemají rádi. Proč? Islám je učí, že bezvěrci jsou něco špatného, lidé, kteří se odvrátili od Boha. Dělají tolik věcí, které korán zakazuje, a oblékají se divně. Zejména ženy, které jim připadají necudné. Jedí vepřové, které je tak hnusné. Dělají si legraci ze všeho, i z víry. Jsou sice bohatí, ale všeho do času. Jak si jich můžeme vážit?
Ruku na srdce, když se i my podíváme na svoji kulturu nezaujatě, tak to taky není žádná sláva. Bezohlednost, alkohol a drogy, zločinnost, prostituce, nevěry a rozvodovost. Ano zvládli jsme technický rozvoj, ale ten společenský trochu skřípe. Různorodost názorů někdy vede až k dekadenci, jindy naopak k náhubku politické korektnosti. Ano, máme jakou takou svobodu, ale to není to, co sem imigranti přišli hledat.
Představte si hypotetickou situaci Čecha, který se po záboru Československa octne v hitlerovském Německu. Je nedůvěřivý, ale lidé se k němu chovají dobře, pomůžou mu, baví se s ním, může pracovat a dostává dobrou mzdu. Cítí se ale divně. Je přece v nepřátelském prostředí, lidé v jeho zemi Němce nenávidí. Je z toho zmaten, a když za ním přijdou krajani, že proti Němcům je třeba bojovat a oni, že mají zbraně a výbušniny, co udělá? Ne každý, ale stačí, když to udělají 2-4% a je tu palčivý problém terorizmu. My bychom v tomto případě řekli boje za svobodu, ale to je jen náš náhled. A v tom to je.
Proto se s míšením ras a kultur musí opatrně. Když spolu spolupracují ze svého prostředí je to v pořádku, ale vytvoření beznárodní multikulti společnosti je nebezpečná utopie, stejně jako komunizmus nebo nacizmus. Možná, že její hlasatelé budou jednou stíháni podobně jako nacisté nebo jen trpěni, jako komunisté. Jsme-li humanisté, pomáhejme jim v jejich domově nebo aspoň v jejich prostředí. Skutečně pomoct, ale můžeme jen stovkám, tisícům, možná deseti tisícům, ale ne milionům. To už není pomoc, ale sebevražda. Vždy když se národy rozpohybovaly, tak takové stěhování převrátilo celý kontinent. A to zatím dorazil jen malý předvoj.
Vyšlo v Neviditelném psu 29.9.2017