Ach ta pravice

Tak se nám rozpadla pravice”, řekl by jistě Josef Švejk paní Milerové, kdyby ještě žil. A ta by dodala: ”Není divu, vždyť v ní už hrkalo, jak ve starejch pendlovkách”. ”No bóže a co”, pomyslí si možná pivní následovníci v hospodě U Kalicha. Ale zodpovědný občan by si měl uvědomit, že auto musí mít kola na obou stranách, aby mohlo jet dopředu (pravda, výjimečně i dozadu). Stát, na rozdíl od auta, když mu chybí pravé kolo se stočí doleva. V normální evropské zemi se dostanou k moci sociální demokraté, ti trochu ulehčí lidem v každodenních finančních břemenech, zavedou více sociálních opatření a kvůli tomu trošku přiškrtí podnikatele. Většina lidí je spokojených, ale jen do té doby, než se díky těmto opatřením zhorší hospodářská situace a konkurenceschopnost země, hospodářství přestane růst a vnitřní zadlužení stoupá. Tím postupně reálně ztratí všechny předešlé výdobytky a v příštích volbách zase zvolí pravici, která to dá opět do pořádku, ovšem za tu cenu, že jim na čas utáhne opasky. A tak se stát pohybuje, ne zcela přímo kupředu, ale spíše po vlnovce. Ve vyspělém státě, je ta vlnovka sotva patrná, v tom horším případě připomíná jízdu řidiče opilce. A o to jde u nás. Naše zesnulá pravice byla slovně někdy až ortodoxně pravicová. Ono ani jinak nešlo vytrhnout letitě socialistického občana z jeho letargie, který čekal až mu stát nalajnuje život. Praktické, každodenní činy pravice už ale nebyly všechny tak ostře pravicové, neboť musela brát zřetel také nato, co je únosné. Tím se v některých rysech přiblížila politice klasické západoevropské sociální demokracie. Na to ovšem naše sociální demokracie reagovala tak, že uhnula ještě více doleva a to je ten problém.
Snad se už brzy i naši voliči naučí, že životní úroveň není dána sliby, programem ani vůlí té které politické strany, ale výsledky a efektivitou naší ekonomiky, co dokáže vyprodukovat, co musí znovu investovat a co si může dovolit spotřebovat. Prosperitu dovede dlouhodobě nejlépe zajistit ten, kdo dokáže vytvořit podmínky pro trvalý rozvoj hospodářství, právní řád a morální prostředí.(reakce na vládní krizi pravicové koalice) 21.1.1998