Stvoření a věda

Starý zákon nám říká, že Bůh řekl „Budiž světlo“ a bylo světlo. Postupně Bůh stvořil moře a souš a osídlil ji rostlinami a živočichy a nakonec i muže a ženu. To všechno zvládl za šest dní a sedmý den po zásluze odpočíval.
Dnešní věda tvrdí, že to trvalo podstatně déle, celých 13,82 miliardy let. Na začátku také nebylo nic, které bychom uměli nějak popsat či pojmenovat. Něco či někdo (můžeme si to klidně i personifikovat) způsobilo prvotní impulz a z ničeho bylo náhle světlo. Strašně moc světla o nepředstavitelné teplotě. Říkáme tomu dnes „Velký třesk“ (Big Bang). Byl to výtrysk čisté energie a současně vznikl prostor a čas, tedy něco, o čemž už dokážeme mluvit a kde se může něco odehrávat. Zárodek vesmíru se nepředstavitelně zvětšoval a expanzí se pomalu ochlazoval. Energie postupně „zamrzala“ v hmotu, její koncentrovanou podobu. Komplikací bylo, že vznikala i její sesterská podoba antihmota, která se při setkání s hmotou opět měnila v energii. Nějakým záhadným způsobem však nakonec zbylo více hmoty. Jak vesmír chladl, vznikaly první částice a pak i nejjednodušší atomy, hlavně vodíku a helia. Když se vesmír zvětšil, začala působit gravitace a oblaka prachových atomů se shlukovala a začala vytvářet hvězdy první generace. Nahromadění velké, původně už chladné hmoty, gravitačním tlakem zvýšilo opět teplotu a zažehlo v hvězdách termonukleární reakci spalující vodík na helium. Hvězdy začaly zářit a kolem nich se vytvořily první planety. Ptáte se, proč hmota planet prostě nespadla na hvězdy? Díky zachování momentu hybnosti se část hmoty dostala na oběžné dráhy. Když hvězda spálí většinu vodíku, začne spalovat helium a pak postupně další prvky, čímž obohacuje své složení. Jenomže ve hvězdách může jako nejtěžší prvek vzniknout jen železo, které vznikne spalováním křemíku. Přeměna na těžší prvky už energii neuvolňuje, ale spotřebovává. Tak těžší prvky vznikají především při výbuších supernov, tedy spektakulárním zániku velkých hvězd. Rozptýlí se tak prvky opět do vesmíru a z nich postupně vznikají hvězdy a planety druhé generace. Proto na naší planetě najdeme i zlato. Prvky, ze kterých se skládá naše tělo pocházejí z hvězd a vybuchujících supernov. Prach jsi a v prach se obrátíš.
Ale to jsme pořád v počátcích stvoření. Když po čase (před 4,5 miliardami let) vznikla i naše sluneční soustava a planety se stabilizovaly na svých drahách, byla na Zemi nedýchatelná redukční atmosféra bez kyslíku, zato spousta vody. A v té, možná u podmořských sopečných sopouchů vznikl zárodek života, poháněný sirnými sloučeninami. Jak se život dostal i k hladině setkal se se slunečním světlem jako novým zdrojem energie. Organizmy získávaly energii přes chlorofyl rozkladem vody a jako odpad unikal do prostředí tehdy jedovatý prvek kyslík. Když po dlouhé době stromatolity změnily charakter redukční atmosféry na kyslíkovou, oxidační, byla to pro řadu anaerobních organizmů smrtící katastrofa. Brzy je však nahradily organizmy dýchající kyslík, který byl schopen jim dodat více energie. Dál už to znáte. Původní ryby v podobě obojživelníků vylezly na souš, kde je ozonová vrstva už chránila před ultrafialovým zářením, změnily se časem v plazy, ptáky a pak i savce. Vývoj na Zemi ovlivňovaly a různé živočišné druhy upřednostňovaly četné katastrofy, ať už pády asteroidů nebo mohutné sopečné výrony. Po poslední katastrofě před 66 miliony let přeje vývoj nám savcům.
Asi před několika statisíci lety se vlivem změny přírodních podmínek hominid ve východní Africe postavil, aby lépe v travnaté stepi viděl, a začal chodit po dvou. Tím se mu uvolnily ruce, do kterých začal brát nástroje. Nástroje a pár šťastných mutací a začal přemýšlet a postupně rozjel lidskou civilizaci. Nebyl to žádný beránek a dodnes v nás z něj zůstalo něco z divokého zvířete.
Tolik podobenství obou příběhů. Starý zákon to trochu zestručnil. Ale zdá se, že osud vesmíru je už vepsán v základních fyzikálních zákonech, které dostal do vínku při svém vzniku. Chladnoucí hmota vykazuje stále složitější vlastnosti jako kapalinu, krystaly, supravodivost. Také chemické sloučeniny se dokáží organizovat ve složitější a komplikovanější. A na určité hladině složitosti vznikne život se svojí schopností samoorganizace a vývoje. Tak jako dítě vzniká postupně z dvou malých buněk, ani člověk nebyl vytvořen naráz, ale postupným vývojem z jednobuněčných. Ale zřejmě už v základních zákonech hmoty je zakotvena možnost vzniku inteligentního života, který dokáže přemýšlet sám o sobě a zkoumat to, co ho obklopuje.
No není to nádherné?