Co tolik diskutovaná svoboda projevu?

Právo na svobodu projevu musí být absolutní - jinak to není svoboda, říká Salman Rushdie. John F. Kennedy a Nelson Mandela použili výraz „svoboda je nedělitelná“. Souhlasím, že by to tak mělo být a neměla by za vyjádření názoru existovat jakákoliv represe. Na druhou stranu je lepší, když svobodu slova užívají lidé zodpovědní a uvážliví. Uvážliví ve smyslu, že moje svoboda by neměla omezovat svobodu jiných. Jinak je to spíše pomsta nebo provokace než vyjádření názoru. Spadá sem ovšem i protest, kdy ostře nesouhlasím s názory a jednání někoho druhého a dávám mu to najevo tímto způsobem, protože třeba nemám k dispozici jiný. To ale už spadá více do kategorie boje než diskuse. To také spíše vyjadřuje naši současnou situaci.
Ale nedělejme si iluze, že onu všezahrnující proklamovanou svobodu slova máme my v naši korektní demokratické společnosti. To se jen tak propagandisticky říká. Zkuste se otřít o naše romské spoluobčany, vyjadřovat se pochybovačně o holokaustu či hanobit národ či rasu nebo vyjadřovat sympatie k nacistické ideologii. Nezastřelí vás nebo nepodřežou zfanatizovaní zastánci opačného názoru, ale tvrdě narazíte na stát, který se svobodou slova vychloubá. Namítnete, že normální člověk zrovna tyto svobody příliš uplatňovat nepotřebuje, a máte pravdu. Ovšem je třeba si toto uvědomit a připomínat, abychom nezpychli.
Konec konců, i muslimové mají řadu takových nekritizovatelných tabu, za které se trestá, a je otázka, jestli chceme bojovat proti 1,5 miliardy muslimů nebo jen proti těm agresivním vykladačům, kteří ho zneužívají k boji proti nám. Pak by nebylo šťastné provokovat ty, kteří jsou zatím relativně rozumní.
Jádro pudla je v tom, že ztroskotala vize světa, v kterém se všechny kultury navzájem prolínají, obohacují, protože jedna od druhé přebírá to dobré. Tak jako tomu bylo třeba v Praze 19. století s česko-německo-židovskou kulturou. To fungovalo, protože všichni měli relativně blízké základní hodnoty, včetně tolerance. Do jisté míry to funguje i s některými asijskými filozoficko-náboženskými systémy, viz čínské čtvrti ve světě nebo přijetí některých západních hodnot asijskými tygry. Problém vznikl nekompatibilitou ortodoxního islámu, který není jen náboženstvím, ale i ideologií běžného dne. Nelze se domluvit s někým, kdo neslyší argumenty a má jiný žebříček hodnot a pravidla. Pak nezbývá než říct vy si doma žijte podle svého, když k vám přijedeme, budeme to respektovat. A pokud přijedete k nám, musíte zase respektovat to naše. V případě, že chcete u nás žít, tak jenom jako Evropané.
Vyšlo v Neviditelném psu 20.1.2015