Technická a materiální převaha otupuje myšlení a vynalézavost

Je příjemné mít široké možnosti a zdroje, ale zároveň to v širším měřítku vede k určité pohodlnosti a šablonovitosti. Proč příliš přemýšlet, když stačí sáhnout, vybrat a použít. Ti, kteří tyto možnosti nemají, jsou nuceni přemýšlet a improvizovat. Rusové tváří v tvář německé technické převaze vymysleli jednoduchý, ale účinný Molotovův koktejl, teroristé z Al-Kaidy použili dopravní letadla jako účinnou zbraň. Když účinné analyzátory objeví na letišti pevnou výbušninu, zkouší teroristé kapalné, které zreagují po smísení a připravili nás tak o naše oblíbené nápoje na cestách. Češi se běhen totality a nemožnosti získat technické novinky ze západu naučili improvizovat a opravovat i na západě neopravitelné, zatímco západní specialisté vyměňovali modul nebo desku.
Každý uspořádaný systém, tedy i ten vzdělávací, vede k určité strnulosti a šablonovitosti. Tím, že upřednostňuje určitou vybranou cestu, zastiňuje ty alternativní. Aby naučil, nastolí určité schéma. Řadu lidí vystavěný dům vzdělání zafixovává a otupuje jejich tvůrčí myšlení. Je to trochu začarovaný kruh, protože bez vzdělání a znalostí nemá tvůrčí myšlení z čeho stavět. Tvůrčí myšlení často znamená věci vidět jinak, než čím se zdají být. Mikuláš Koperník musel popustit uzdy fantazie, než přišel na to, že kolem Země se vše netočí. Padající jablko údajně vnuklo Newtonovi gravitační zákon. Dnešní technologie je tak složitá, že ji bez důkladné materiální základny nelze rozvíjet. To ale neplatí o teoretických konceptech. Ostatně proto je i tolik výborných indických matematiků nebo softwarových poboček v Indii.
Chytří lidé se prosadí všude. Horší je to ale v euro-americké konzumní společnosti s těmi průměrnými. Nemusí bojovat o přežití a tak často žijí v jednoduchých životních schématech typu – nefunguje to? Praštím do toho, nic. Tak jdu koupit nové.
18.3.2013