Ještě jednou o svobodě projevu

V naší euro-atlantické civilizaci si zakládáme na právech jednotlivce a svobodě projevu. Dopracovali jsme se k ní dlouhým, nelehkým vývojem po překonání vlivu středověkých církevních dogmat. Těšíme se z této svobody, teď už i my v naší zemi a máme tendenci se dívat tak trochu s despektem na země, kde tomu tak není. Ale máme k tomu opravdu reálné důvody?
Na jedné straně oplýváme některými svobodami, nad kterými zůstává zdravý rozum tak trochu stát. Smíme hlásit do rádia polohy policejních radarů a hlídek, které za peníze nás poplatníků stíhají nebezpečné silniční piráty. Když nás samotné nafotí při nějakém přestupku, vymluvíme se na osobu blízkou. Pokud bych já v televizi prohlásil, že každému občanu, který ke mně přijde dám stovku, má to charakter veřejného příslibu a je to soudně vymahatelné. Když nás v televizních reklamách denně přesvědčují jak s mycím přípravkem letmým mávnutím vyčistíte připálenou pánev, vodní kámen nebo skvrnu od červeného vína je to normální a nezávazné. Vychovávejte pak děti, že se nesmí lhát!
Na druhé straně i naše společnost má řadu alergických témat. Můžete klidně tvrdit, že příští týden už slunce nevyjde a budou vás mít jen za blázna. Pokud však vyslovíte jiný, než oficiální názor na holocaust, nebudou vás mít jen za blázna, jak by se dalo čekat, ale zavřou vás. Když se setkáte s deseti psy a z toho vás sedm kousne, jste v pokušení vyslovit zobecňující názor, že psi koušou. Ale to riskujete obvinění z hanobení rasy, národa či přesvědčení. Jsou tu totiž okovy politické korektnosti, které mají lidi tlačit k tomu, aby říkali jen to, co se má a nepouštěli si pusu na špacír. Ne, že by vás vždy hned zavřeli, ale znemožní vás mediálně tak, že od vás ani pes kůrku nevezme. Nepouštějte se proto raději do výzkumu průměrného IQ ras či jiných jejich charakteristik. Nekoumejte nad fyzickými nebo jinými aspekty rovnosti či nerovnosti pohlaví, neříkejte, že by politici udělali pro planetu více, kdyby místo pro omezení emisí oxidu uhličitého horovali pro dohody o omezení explozívně narůstající populace. Slovo multikulturalizmus raději vyškrtněte ze svého slovníku. Narazíte. Sami možná máte zkušenost s dalšími takovými „horkými“ tématy.
Tak až se zase budete shovívavě usmívat nad hysterickou reakcí muslimů na karikatury či žerty o Mohamedovi nebo koránu, zkuste se zamyslet.
10.11.2012