2050

Richard s kamarádem přišli ze školy zrovna, když babička dovařila oběd. Cítili, jak svíčková báječně voní, ale postavili se do pozoru a pozdravili hlasitým „Evropa Evropanům“. Babička se zachmuřila a řekla jim „Takhle si zdravte ve škole a na úřadech, ale u nás se odjakživa říkalo Dobrý den“. „Ale babi, ty jsi staromódní, všichni tak přece zdraví“. Babička si brblala něco pod vousy, ale oběma chlapcům naservírovala svíčkovou s knedlíky a ti se dali s chutí do jídla.
Píše se rok 2050, který je už sedmým rokem Velkoevropské říše, vedené Regentem a jeho radou. Konečně byl zaveden pořádek a řád. Každý ví, kde je jeho místo a co má dělat. Věci zase fungují. A za všechno vděčíme Regentovi. Ten se zjevil někde v třicátých letech, jako veterán misí v Afghánistánu. Matka Polka a otec Němec. Horoval proti ukecanosti a nerozhodnosti Evropanů vůči rozpínajícímu se islámu a imigračním vlnám drancujícím kontinent jako tsunami. Své myšlenky sepsal v knize, kterou nazval Mein Kreuz (Můj kříž nebo Moje soužení). Stala se povinnou četbou. Rekapituluje tam historii Evropy, její milníky a Nový řád. Hitler nenáviděl Židy jen pro jejich sklony k levicovému kolektivizmu a sektářství, ale jinak neškodili. To muslimové přišli do Evropy hlásat nadřazenost islámu, propagovat právo šaría a nakonec zapalovali auta, a teroristickými útoky vraždili nevinné lidi. Jistě všichni takoví nebyli, ale stačí pár procent militantních se zbraněmi a zbytek soukmenovců se strachy podřídí. Usnadnili jim to evropští sluníčkáři, kteří hlásali multikulturní teorie o soužití a obohacování různých ras vedle sebe. S řadou ras to celkem i fungovalo, ale pak to narazilo na islám. Sluníčkáři se dlouho oháněli tradičními evropskými hodnotami, jako pohostinností a lidskými právy. Mysleli si, že demokracie je ten jediný přirozeně nadřazený systém a snažili se ho exportovat, ale tvrdě narazili na islám. Merkelová je dokonce zvala do Německa. Holland je trpěl ve Francii. Šetřili je, aby se nedotkli jejich víry. Pak to vzalo rychlý konec a oba nyní pykají za velezradu. Tehdejší politici se také snažili imigranty kompenzovat úbytek původní populace. A přitom to Regent tak lehce vyřešil. Každá evropská žena dnes musí mít minimálně tři děti, jinak jí hrozí postih a naopak muslimské ženy jsou po prvním dítěti sterilizovány. Většina muslimů stejně skončila v nápravných pracovních táborech, kde jsou ženy od mužů odděleny. Díky lustračnímu zákonu musí politici a státní úředníci prokazovat svůj nemuslimský původ. Není to však velký problém, protože smíšených sňatků nebylo mnoho. Většinou mladé ženy, které dostaly vzdělání a chtěly se vymanit z islámských tradic. Ale i islám dbal na čistotu rasy. Pohlavní styk s muslimkou je ostatně trestným činem. I v nevěstincích, kde bývaly exotickým zbožím je nahradily Ukrajinky a Bělorusky.
Většina lidí nástup Regenta uvítala, i armády ho podporují. Politické strany byly zrušeny. Ti, kteří protestovali a hájili parlamentní demokracii skončili také v nápravných táborech a nyní si každý rozmyslí říkat něco proti Velkoevropské říši. Každý se snaží být dobrým Evropanem. Však také evropanství se učí již mateřské škole.
Kluci dojedli svíčkovou, každý si dal ještě přidat pár knedlíků a zapili to eurocolou. Babička se s úsměvem dívala, jak to do nich padá. Pak se Richard zeptal „A babi, jak to vypadalo, když jsi byla mladá“? „No jak, chodily jsme na diskotéky, blogovaly na netu nebo Facebooku. Bylo to takové hektické, spousty různých názorů a nápadů“. Richard se zachmuřil, „A to chceš říct, že si každý psal co chtěl a kamarádil s kým chtěl“? Babička se usmála, „No jasně, lidi se hádali o názory, jedny noviny tvrdily něco, druhé pravý opak. A podobně i televize“. Kluci kroutili hlavami, „No to musel být děsný zmatek. To dneska na Eurobooku je to jasné. Pevné rubriky a organizuje ho Euromládež. A odpadlíci jsou v pasťáku“. Babička si vzdychla, lehce se zasnila při vzpomínce na svá mladá léta a pak na oko přísně řekla, „Než půjdete na schůzi Euromládeže, tak si koukejte udělat všechny úkoly“. „Jasně babi“, ozvali se oba chlapci a odebrali se do Richardova pokoje.