Vratislav Hlubucek - osobni stranka

Seznam odborných publikací


A) články v odborných časopisech:
1. Hlubuček V., Pexidr V., Pašek J.: Modelování reaktoru pro hydrogenaci benzenu. Chem.prům. 19(10), 459 (1969)
2. Hlubuček V., Chuchvalec P.: Comparison of the influence of concentration and temperature gradients inside and outside of porous catalyst on the chemical reaction rate. Intern.Chem.Eng. 11, 382 (1971)
3. Hlubuček V., Pašek J.: Vliv otravy katalyzátoru na řád chemické reakce v oblasti vlivu vnitřní difúze. Chem.prům. 21(9), 433 (1971)
4. Hlubuček v., Pašek J.: Einfluss der Katalysatorenvergiftung auf der Verlauf der chemische Reaktion, Sborník VŠCHT C 16, 63 (1971)
5. Hlubuček V., Pašek J.: Apparent kinetics of bimolecular reactions in strong difussion region. Collection 37, 1599 (1972)
6. Hlubuček V., Pašek J.: Aktivitní profil trubkového reaktoru z rozboru neizotermních dat. Chem.prům. 22, 332 (1972)
7. Hlubuček V., Chuchvalec P., Horák J.: Apparent kinetics of a bimolecular catalytic rection in the region of influence of the external mass transfer. Collection 37, 2847 (1972)
8. Chuchvalec P., Hlubuček V.: Vliv vnějšího transportu tepla a hmoty na zdánlivou kinetiku chem. reakce. Sborník VŠCHT C 20, 169 (1972)
9. Hlubuček V.: Vyhlazování experimentálních dat pro neznámé funkční závislosti. Chem.prům. 12, 627 (1976)
10. Hlubuček V.: Programovatelné kalkulátory a chemickoinženýrské výpočty. Chem.prům. 10, 528 (1978)
11. Demlová J.,Hlubuček V.: Experimentální stanovení rovnovážných sorpčních izoterem v soustavě polypropylen - n-hexan. Chem.prům. 30(5), 246 (1980)
12. Hlubuček V., Chuchvalec P.: Determination of parameters of kinetic equation from difussion influenced data. Sborník VŠCHT N4, 63-71 (1981)
13. Pištěk R., Hlubuček V.: Simulace rotační válcové sušárny s nepřímým ohřevem. Chem.prům. 31(4), 165 (1981)
14. Hlubuček V., Zdebski O.: Matematický model orientované výplně kolony. Chem.prům. 6, 289 (1986)
15. Mastný L., Kálalová E., Švec F., Hlubuček V., Šrámek J.: Odstraňování mědi z organických roztoků při výrobě polyfenylenoxidu. Chem.prům. 8, 427 (1986)
16. Hlubuček V.: Chladit reaktory plynem nebo solnou lázní? Chem. prům. 10, 508 (1989)
17. Hlubuček V.: Poznámky k odhadu minimálního refluxního poměru Underwoodovou metodou. Chemmagazín VIII, 4 , 1998
18. Hlubuček V., Kuklík B., Zdebski O.: Rafinace C4 frakce lineárních alfaolefinů, Chem.Listy 94, 437 (2000)
19. Hlubuček V.: Chemicko-inženýrský objektový model. Chemmagazín XI, 2 , 2009
20. Hlubuček V.: FYDEX - Fyzikální data látek do Excelu. Chemmagazín XXI, 3 , 2011

B) referáty na konferencích a sympoziích:
1. Hlubuček V., Pašek J.: Vliv dezaktivace katalyzátoru a vnitřní difúze na formální parametry kinetické rovnice. 17. CHISA, Mar. Lázně 1970
2. Hlubuček V., Pašek J.: Aktivitní profil trubkového reaktoru z rozboru neizotermních dat. Sjezd chemiků (18.CHISA), Vysoké Tatry 1971
3. Hlubuček V., Pašek J.: Optimization of trichloroethane production by mathematical modelling. Mezinárodní kongres CHISA, Praha 1972
4. Hlubuček V.: Optimization of trichloroethane production. Symp. on Use of Computers in Chem.Eng., Ústí n/L 1973
5. Hlubuček V., Chuchvalec P.: Evaluation of the parameters of kinetic equation from the data influenced by external mass transfer. Mezinárodní kongres CHISA, Praha 1975
6. Hlubuček V.: Vyhlazování experimentálních dat pro neznámé funkční závislosti. 23.CHISA Mar. Lázně 1976
7. Hlubuček V.: Estimation of particle size distribution of suspensions by photosedimentation. 5th Symp.Computers in Chem.Eng., Vysoké Tatry 1977
8. Hlubuček V., Pištěk R.: Mathematical modelling of rotary dryer. 12th Symp. Computer Appl.in Chem.Eng., Montreux, Switzerland April 1979
9. Hlubuček V., Pištěk R.: Chemical engineering design data obtained from the analysis of pilot plant reactor. Symp. Routine Calc. and Use of Computers in Chem.Eng.,Héviz, Hungary, September 1980
10. Hlubuček V.: Problematika chem. inž.výpočtů, zkušenosti s počítačem I-102F. III.seminář Proměřování a modelování chem.procesů a aparátů, Jílové u Děčína, říjen 1986
11. Hlubuček V.: Koncepce budování databázového systému fyzikálně chemických dat. IV.seminář Proměřování a modelování chem.procesů a aparátů, Hronov-Rokytník říjen 1988