Vratislav Hlubucek - osobni stranka

Provádíte chemicko-inženýrské výpočty v EXCELu a potřebujete tudíž fyzikální vlastnosti látek? Pokud budete mít databázový systém FYDEX bude vaše práce mnohonásobně efektivnější. Obsahuje data pro více než 500 organických látek a plynů vyskytujících se v průmyslové praxi. Zahrnuje následující vlastnosti:

Bodové vlastnosti:

mol.hmotnost, kritické veličiny, teplota norm.bodu varu, bodu tání, teplo tání, acentrický faktor, index lomu, a další

Teplotní rozvoje:

hustota, viskozita, tepelná kapacita, tepelná vodivost plynné i kapalné fáze, tenze par, povrchové napětí, výparné teplo

Váš sešit bude mít k dispozici formou funkcí v buňkách EXCELu řadu termodynamických vlastností směsi (kromě již uvedených u teplotních rozvojů) jako entalpie, entropie, vnitřní energie, teplota bodu varu, rosného bodu, adiabatický koeficient, fugacitní koeficient, Joule-Thompsnův koeficient a p. Při svých technických výpočtech je používáte obdobně jako ostatní funkce EXCELu. Za zvýšeného tlaku umožňuje aproximovat reálné chování plynných směsí. V jednom sešitu můžete používat současně až 20 různých směsí. Každá směs může být tvořena až 20-ti složkami. Vhodný pro praktické technické výpočty v průmyslu i při výuce. Aplikace funguje pod operačními systémy Windows 2000/XP/Vista/Win7 i Win10, EXCELem 97, 2007, 2010 a vyšším. Jde o novou přepracovanou verzi (květen 2011 a update V6.09 prosinec 2013)!

Použití je velmi jednoduché, jak vyplývá z následujících příkladů:

Nejprve si ze seznamu látek vyberete složky vaší směsi a zadáte jejich složení.

T je buňka obsahující teplotu směsi (absolutní v K). Je bud pojmenovaná a pak je možno uvádět přímo T nebo je to absolutní odkaz na buňku, např $D$8. Obdobně P je buňka obsahující absolutní tlak směsi v Pa.

Xsli> je rozmezí buněk obsahující složení v molárních zlomcích. Je buď pojmenované (zajišťuje systém) a pak je možno přímo uvádět Xsl1, Xsl2, Xsl3 apod., nebo absolutní rozmezí, např. $D$10:$D$29

Příklady vzorců v buňkách sešitu EXCELu (FYDEX jich obsahuje na 89):

=HustL(1;T;Xsl1) nebo
=ROLW(1;$D$8;$D$10:$D$29)
hustota kapalné fáze 1. směsi (kg/m3) některé funkce mají dvojí vyjádření (ROLW i HustL)
=HustG(1;T;P,Xsl1) nebo
=ROGW(1;$D$8;$E$8;$D$10:$D$29)
hustota plynné fáze 1. směsi (kg/m3)
=CPLW(2;T;Xsl2) nebo
=CPLW(2;$D$8;$D$10:$D$29)
měrná tepelná kapacita kapaliny 2. směsi (J/kg/K)
=RHustG(1;T;P;Xsl1) nebo
=RROGW(1;$D$8;$E$8;$D$10:$D$29)
hustota plynné fáze 1. směsi s korekcí na reálné chování za vyšších tlaků
=ViskL(1;T;Xsl1) nebo
=ViskL(1;$D$8;$D$10:$D$29)
viskozita kapalné fáze 1. směsi (Pa.s)
=VodG(3;T;Xsl3) nebo
=VodG(3;$D$8;$D$10:$D$29)
tepelná vodivost plynné fáze 3. směsi (W/m/K)
=TBV(1;P;Xsl1) nebo
=TBV(1;$E$8;$D$10:$D$29)
teplota bodu varu 1. směsi (K)
=TBV(1;T;Xsl1) - 273.15 nebo
=TBVC(1;T;Xsl1)
teplota bodu varu 1. směsi (°C)

 

V buňkách můžete pomocí fyzikálních funkcí vytvářet složité výrazy, jako třeba výpočet Reynoldsova čísla Re = v.d.r / m spočtete jako =A5*B5*HustL(1;T; Xsl1) / ViskL(1; T; Xsl1) pro kapalinu za předpokladu, že v je v A5 a d v B5.

Stažení volné verze Jde o zcela novou přepracovanou verzi plně na bázi VBA doplňku nevyžadující instalci (upd. V6.05 z 7/2011).

Stažení volné verze pro notebook Pro nižší vertikální rozlišení zkrácena okna zadávání dat.

Stažené soubory v komprimované formě .zip rozbalte do samostatného podadresáře vašich aplikací v Excelu. Aby byl systém FYDEX funkční, musíte mít na svém počítači již nainstalován EXCEL. Systém spustíte otevřením FYDEX.XLA. Otevře se Excel a na horním řádku bude mít nabídku FYDEX. U verzí 2007 a vyšší ji najdete pod záložkou Doplňky. Jde o zcela novou přepracovanou verzi plně na bázi VBA doplňku nevyžadující instalci. Pokud by se vyskytly nějaké problémy dejte mi prosím vědět na mail s jejich popisem, abych je mohl odstranit. Uvítám i vaši informaci o úspěšném stažení a používání. Děkuji.

FYDEX je pro nekomerční využití nebo účely výuky volně k použití. Subjekty, které by chtěly FYDEX užívat ke komerčním účelům kontaktujte prosím na E-mail.

Popis užívání

FYDEX jednoduše

Pokud vás zajímá program na tabelaci fyzikálních vlastností org.látek a technických plynů a jejich směsí, můžete si opět pro nekomerční použití stáhnout jeho verzi v Javě Fydat.jar . Uživatel musí mít nainstalovanou Javu. Spouští se dvojklikem na Fydat.jar (vyzkoušejte, upd. V3.05 z 12/2013).

Pro správnou funkci FYDEXu v nových verzích EXCELu 2007, 2010 a vyšších musíte provést jeho nastavení

Autor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vyplývající z použití výsledků programů!