Válka neválka

Tak sotva jsme vstoupili do NATO, které chápeme jako záštitu míru a bezpečnosti, jsme svědky války-neválky právě v přednesu tohoto sboru. Válečný stav vyhlášen nebyl, ale na suverejní stát dopadají bomby a jsou lidské oběti. Ničí se hodnoty, byť většinou vojenské. My máme k podobným událostem specifické vzpomínky. Jednak to připomíná potrestání zlobivého dítěte v r. 1968 Varšavskou smlouvou a jednak požadavky albánských separatistů nejsou nepodobné Henleinovskému Heim ins Reich z r. 1938 a to včetně ozbrojených bojůvek. Ano, jugoslávská strana není samozřejmě bez viny, etnické čistky se v dnešním světě moc nenosí. Ale to je paradox demokracie, že nejprve jedni po desetiletí celkem klidně žijící etnické kosovské Albánce zdvihnou a národnostně uvědomí, aby jim následně dodali nezbytné zbraně a když se tito dostanou jako rozbíječi státu do křížku se státní mocí a ta přitvrdí, přijdou jiní a začnou je zachraňovat. Jistě mnozí namítnou, že kdyby se vždy lpělo na zachování statu quo byly by dodnes Spojené státy britskou kolonií a my součástí Rakouska-Uherska (což zase není tak hrůzná představa). Ale na druhé straně, dovedete si představit, že Španělsko či Francie bude naslouchat národnostním požadavkům a vyjednávat s ozbrojenými skupinami v baskických provinciích na obou stranách hranic. Britové také poslali do Sev. Irska armádu. Ono jde o určitý precedens. Může li dnes mezinárodní společenství vtrhnout dělat pořádek do jiné země, která s ním nemá nic moc společného, může se stát, že za čas přijde někdo k vám do rodiny a začne říkat, že tahle skříň tady nemůže stát, takovéhle jídlo přece nemůžete vařit a vaše dítě se musí okamžitě oblékat jinak. A může to myslet i dobře. A navíc zachraňovat život jedněm tím, že zabíjím jiné obyčejné lidi byť většinou spjaté s armádou, často ne zcela dobrovolně, degraduje původní vznešený cíl a zachránce přibližuje úrovni narušovatele. Kam se poděl smysl pro fair play, který kdysi zdobil Brity, když pěkně zdálky a výšky shazují superpřesné bomby na lidi, kteří se nemohou bránit. To není válka proti Miloševičovi, jak se snaží namluvit válečná propaganda, ale proti Srbům, protože ti se velkou většinou rozhodli, že Kosovo je jejich a že se ho nevzdají. Není to černobílý problém a v takových případech paradoxně lidský zásah se často obrátí k horšímu. Jak dokázat vyvážit vůči sobě národnostní uvědomění menšiny (z hlediska státu) a celistvost, suverenitu státu, tedy přání většiny? A ještě k tomu v tak výbušném prostředí, jakým Balkán je. Vtírá se velmi znepokojivá a ošklivá otázka, kterou si nebudeme chtít připustit: Nebylo by nakonec pro ty statisíce vyhnaných etnických Albánců z Kosova, kteří strádají v uprchlických táborech lepší, kdyby Miloševičův represivní aparát včas zatkl a uvěznil těch pár albánských buditelů (ostatně tak jako to dělají Španělé a Francouzi s Basky) a zbytek populace žil ve svých domovech, protože ekonomicky rozhodně nestrádali? A je li někdo takový Albánec, že prostě musí žít v albánském státě, nikdo nikomu přece neupíral svobodu odejít. Co by pak měli říkat Kurdové?
Vývoj lidské společnosti je složitý, ale ještě složitější je se ho snažit řídit a usměrňovat. Ale asi se o to lidstvo musí snažit přes občasné nezdary. Aby bylo jasno i přes všechny výhrady a otazníky jsem rád, že jsme členy NATO, protože věřím, že to je sice ne neomylná, ale přesto v principu správná organizace.
otisk Deník Mělnicka 30.3.1999