Kontakt s mimozemšťany – přínos nebo katastrofa?

I když je kontakt s mimozemskou civilizací nepravděpodobný, měli bychom přemýšlet o tom, co by pro nás znamenal. Původní scifi literatura byla vesměs optimistická a slibovala si od setkání velký technický i společenský pokrok. Vznikl i program hledání takových civilizací pomocí sledování jejich signálů, SETI. Dokonce jsme sami aktivně vyslali informace o sobě do vesmíru (sondy Voyager nebo v r. 1974 tříminutová radarová zpráva k hvězdokupě M13). Podobná poselství pak odcestovala do kosmu ještě několikrát. Kde všichni jsou, že jsme jejich signály ještě nezachytili?
Postupně však sílí také hlasy, že si zahráváme a hazardujeme se svojí existencí. Co k tomu vede? Především pozemská zkušenost z kontaktu různých kultur. Jak dopadlo setkání amerických indiánů s bělošskou civilizací? Je setkání s naší kulturou přínosné pro domorodce v Amazonii nebo na Nové Guineji? Každopádně rozvrátí jejich dosavadní způsob života. Ale nahradí ho něčím lepším a trvalejším? A to byla setkání v rámci jedné rasy. Jak se chováme k jiným živočišným druhům? Některé pojídáme, jiné trpíme či ignorujeme a část vyvolených chráníme. Co když budou mimozemšťané inteligenčně tak nad námi, že jim bude setkání připadat jako nám s hlodavci nebo sudokopytníky? Chtěli bychom my komunikovat a spolupracovat třeba s plazy nebo mravenci? Ale i kdyby inteligenční propast nebyla tak obrovská, jaké motivy by vedli mimozemšťany k návštěvě naší planety? My si naivně představujeme, že touha za poznáním a chuť sdílet informace. Ale inteligence se evolucí vyvine spíše u dravých druhů s dominantním chováním, tak proč by měli být altruisty? My jimi také jsme jen na oko, viz historie válek. Není pravděpodobnější, že takovou cestu podniknou spíše z nutnosti nalézt zdroj surovin, levné či otrocké pracovní síly či nové životní prostředí? Ekonomika a pragmatismus budou asi celovesmírné, protože tak nějak vyplývají ze zákona o zachování energie. Ti první by možná mohli být i zdvořilí a zvídaví, ale po vědcích vždy přijdou manažeři a zlatokopové. Mimozemšťané, disponující takovými technologiemi a zdroji, aby dorazili k nám, budou mít patrně také enormní spotřebu surovin a energií.
Něco jiného je, narazíme-li my na našich cestách na počátky života na jiné planetě, po čemž vědci prahnou. I tak by to významně ovlivnilo základy filosofie a náboženství a naše vnímání vesmíru.
Mimozemšťané na naší planetě asi nepřistanou v horizontu našich životů a možná nikdy. Faktory časové omezenosti inteligentní civilizace a nedozírné dálavy vesmíru nás možná chrání. A buďme tomu rádi.
Otiskl Neviditelný pes 24.5.2014