Víra a Rozum

Po celou historii lidstva byly vždy oba tyto fenomény přítomny. Zpočátku bylo té víry více a rozumu málo. To, co bylo jednoduché, uchopitelné, pochopitelné a opakovatelné, snažil se člověk vždy chápat rozumem. To složité, nevypočitatelné a nepochopitelné, si zpřístupňoval pomocí mýtů a náboženství, tedy vírou. Víra je tedy jakási berlička. Během vývoje civilizace se vzájemný podíl víry a rozumu měnil ve prospěch rozumu a to bude pokračovat i nadále s rozvojem techniky a našeho poznání. To je klasický atheistický přístup.
Oproti tomu existuje teologický přístup (tedy křesťanský, ale obdobně islámský, buddhistický ap.), který říká, že víra a náboženství je to prvotní, nepochází od člověka, ale bylo mu dáno vyšší mocí, jako východisko a návod k chování. Představuje jiný rozměr vnímání a chápání světa. Ne po částech, analyticky, jako rozumem, ale synteticky, naráz - věřím, tedy už vím! Nejprve musím pochopit a vstřebat to základní a to mi pak zprostředkuje věci jednotlivé až každodenní. Protože věřím, nepotřebuji porovnávat a konfrontovat detaily, hledat rozpory.
Jsou to dva různé jazyky, dva různé pohledy, prostě jablka a hrušky. Lidstvo po staletí marnilo čas a energii, když se je snažilo srovnávat a rozsoudit, argumentujíc vždy jen jedním z jazyků. ”K čemu potřebujete věřit v nadpřirozenou bytost a řídit se mlhavými podobenstvími Bible, když všechno kolem nás se dá rozumně vysvětlit a pokud dnes ne všechno, tak rozhodně zítra více”! říkají jedni. ”Váš život je strašně chudý, má jen náplň a ne smysl, když nemáte víru”, říkají druzí. Při troše nadhledu je tedy jasné, že tudy cesta nevede a Víru a Rozum nelze porovnávat, natož rozsoudit. Prostě existují vedle sebe, jako dvě základní cesty. Každý člověk si obvykle zvolí. Ani ne tak jednu z obou cest, ale spíše míru, jak moc a často půjde v životě tou, či onou cestou. Jsou totiž situace, které mají tendenci ho směřovat spíše k Víře: nemoc, nezdary, ztráta blízkých a jiné naopak k rozumu: záliba ve vědě, ekonomice, politice, všeobecně analytické a deduktivní myšlení. Konec konců, co může člověku nabídnout rozum v terminálním stadiu rakoviny? Ale abychom nekřivdili, zdaleka ne všichni věřící přišli k víře přes neštěstí a nemoci. Je to součást mocného kulturního dědictví. Vždyť není podivné z ryze atheistického pohledu, že ”ta pohádka” líčená v Bibli či Koránu nebo jiných teologických knihách přežívá několik tisíciletí? A stále se najde někdo, kdo je ochoten jí nejen věřit, ale také se jí řídit. Zajímavý (z hlediska rozumu, ale věřím, že i z hlediska víry) je způsob, kdy k víře dojde šťastný a spokojený člověk, kterému i v materiálním životě nic nechybí. Často je to i významný vědec, který celý život zasvětil zkoumání fyziky či kosmu. To už zasluhuje jistou pozornost. Jeho víra, ale není většinou víra podobenství Bible, ale vychází z úžasu nad dosud rozumem pochopeným, víra v jakýsi vyšší transcendentní princip, který dává celému vesmíru řád, logiku od metagalaxií, až po kvarky a celý vesmír prostupuje - což by teolog nenazval jinak, než Bůh. Tato víra říká: odsud posud je rozum a pak užaslá víra. Nic naplat věřím li v cokoli nehmotného, co lze od hmoty oddělit, tak je to Víra.
Ale nic není v životě jen černé nebo bílé. Vždyť každý člověk má v sobě kousek neuchopitelného transcendentna, v něco věří, vyznává nějaký žebříček hodnot, má svá přání, které nelze jen rozumem zdůvodnit. Něco mám rád a chci to prostě proto, že to chci a nehodlám to nikomu vysvětlovat. Je to prostě moje součást. Cítíte, to vzdálené podobenství? A tak rozum i víra v tomto trochu širším pojetí (náboženství je jen zvláštní, mezní případ krystalicky čisté víry) jsou samozřejmou a trvalou součástí našeho života a pomáhají nám ho žít. Dokonce nás víra možná dělá člověkem více, než rozum. Dovedu si v budoucnu představit stroj dokonale imitující rozumové schopnosti člověka, ale přesto zůstane jenom strojem. Rozum uspokojuje naší racionální analytickou stránku a víra tu emociální. A ruku na srdce rozum nám může dát pocit spokojenosti, ale pocit štěstí?    6.6.1997